About Latest Posts LGPostawiłem sobie za cel pokazanie Warszawy z tej pozytywnej strony. Jestem aktywnym jej mieszkańcem w sferze artystycznej….